Minőségpolitikánk

A Totem Alkotó Műhely alapvető célja, hogy megbízható, kiszámítható gyors és színvonalas, a piaci igényekhez igazodó EU-konform felnőttképzési szolgáltatást nyújtson.
Ennek keretében a régió munkaképes korú lakosai számára lehetőséget kívánunk nyújtani, hogy magas színvonalú szakmai képzés során eredményesen sajátíthassanak el korszerű ismerteket, szerezhessen új képesítéseket. Támogatjuk a dolgozók átképzését, a korszerű technológiák megismerésére irányuló továbbképzéseket a megrendelői igények maximális figyelembevételével.
Intézményi minőségpolitikánkban elsődleges a partner központúság.
Ezért nagy körültekintéssel alkalmazzuk a felnőttképzési szolgáltatásainkkal kapcsolatos elvárásokat
Fő feladatunk, hogy a képzésben résztvevők reális időhatáron belül valós tudást szerezzenek. Az intézmény valamennyi munkatársa magáénak vallja, hogy tartalmas képzést kell nyújtania elérhető áron.
Nagy hangsúlyt fordítunk:
minőségirányítási rendszerünkre, melyet a hatékony és eredményes működés érdekében folyamatosan fejlesztünk.
A törvényi és jogszabályi előírásokat, a szakmai követelményeket betartva folyamatosan alkalmazkodunk azok változásaihoz.
A képzésben résztvevőkkel előre rögzített és megállapodott feltételeket következetesen betartjuk.
Oktatóink szakmai képzettségére kiemelt figyelmet fordítunk.
Nagy hangsúlyt fektetünk az oktatás tárgyi feltételeinek színvonalas biztosítására; az oktatási feltételek folyamatos javítására.

Célunk:
a kor követelményeihez igazodó szakmai tudás nyújtása,
egyéni készségek, képességek fejlesztése,
az önképzés iránti igény kialakítása,
a képzésben résztvevői igények figyelembe vétele a képzés teljes folyamatában,
személyi és társas kompetenciák kialakítása,
egyénre szabott tanulási technikák elsajátíttatása,
környezettudatos magatartás kialakítása,
moduláris képzés feltételeinek megteremtésével a szakmák közötti átjárhatóság biztosítása
gyakorlatorientált képzési struktúra kialakítása
Fontosnak tartjuk a képzésben résztvevői visszajelzéseket, melyeket az oktatási folyamatba visszacsatolunk. Meggyőződésünk, hogy ezen visszajelzések, vélemények és javaslatok alapján tudunk igazán színvonalas, a képzésben résztvevők igényeit a lehető legteljesebb mértékben kielégítő képzési szolgáltatást nyújtani.
Fontosnak tartjuk, hogy a képzésben résztvevők felkészültek legyenek – a kompetenciák révén- az élethosszig tartó tanulásra, az Európai Uniós elvárásokra, a XXI. századi munkavállalói és munkaadói igények kielégítésére.
Az intézmény vezetése és valamennyi munkatársa elkötelezett a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható minőségi követelmények kielégítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése iránt.
Minőségirányítási rendszerünket ennek érdekében legalább évente egy alkalommal felülvizsgáljuk, a szükséges intézkedéseket megtesszük.

Oldalunk sütiket használ az Ön kényelmesebb böngészése érdekében!
Ok